O Mediti67

 

Duhovne meditacije

Medita67.com je stvorena da vam pomogne na vašem duhovnom putovanju kroz Hrista Spasitelja. Otkrili smo da se u Njemu nalaze sva skrivena blaga mudrosti i znanja. On je onaj koji ima živu vodu da utoli žeđ naših duša.

Šest je broj čoveka koji je stvoren šestog dana a sedam, koji govori o potpunosti, je broj Boga. Naša želja je da pokažemo način da se čovek i Bog povežu. Na ovaj način doživljavamo mir u našim dušama.

Ako je ovaj blog bio blagoslov za vas ili ako možemo da budemo od bilo kakve koristi u vašem duhovnom rastu i razvoju, molimo vas da nas slobodno kontaktirate na: Medita67@yahoo.com

Josif i Alis