Dajemo čast Bogu tako što držimo naša srca i umove fokusirane na Božija obećanja

“Promise…” by M Reza Faisal CC BY-NC-ND 2.0 Jošua 1:1-9 A po smrti Mojsija, sluge Gospodnjeg, reče Gospod Isusu sinu Navinom, sluzi Mojsijevom, govoreći: Mojsije, sluga moj, umre; zato sada ustani, pređi preko tog Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izrailjevim. Svako mesto na koje stupite stopama svojim dao…

By Medita67 октобар 26, 2019 0

Bog čeka naše molitve

Luka 23:42 I reče Isusu: Opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. Kada je Isus razapet na krstu, Biblija nam govori da nije razapet sam. Dok je Isus visio na krstu, sa njegove leve i desne strane visila su dva čoveka na njihovim krstovima. Isus je razapet iako nije učinio ništa loše. Bio…

By Medita67 август 23, 2019 0