Bog čeka naše molitve

Luka 23:42 I reče Isusu: Opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. Kada je Isus razapet na krstu, Biblija nam govori da nije razapet sam. Dok je Isus visio na krstu, sa njegove leve i desne strane visila su dva čoveka na njihovim krstovima. Isus je razapet iako nije učinio ništa loše. Bio…

By Medita67 август 23, 2019 0

Božija ljubav teče kroz nas po životu Duha u nama

Dela 6:3 Nađite dakle, braćo, među sobom sedam poštenih ljudi, punih Duha Svetog i premudrosti, koje ćemo postaviti nad ovim poslom. Nastala je rasprava u ranoj crkvi koja se ticala brige za udovice. Naizgled, u zajednici vernika postavljen je sistem koji je pomagao udovicima koje su patile. Nisu imale sredstva da se brinu o sebi.…

By Medita67 фебруар 7, 2019 0